Når kriser oppstår er din hjelp ekstra viktig

Mange fattige land har liten mulighet til å håndtere koronasmitte. Din støtte hjelper oss å spre kunnskap om god hygiene, støtte skjøre helsetilbud og kurse helsearbeidere.

hver måned

239 894

kvinner støttet direkte i 2018, nær 1 million mennesker nådd

13 land

hvor CARE Norge har prosjekter

93 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.