I kriser er din hjelp ekstra viktig

Mange fattige land har ikke et helsevesen som kan håndtere koronasmitte. Du kan bidra til at flere får informasjon, såpe og bedre helsetilbud.

hver måned

239 894

kvinner støttet direkte i 2018, nær 1 million mennesker nådd

13 land

hvor CARE Norge har prosjekter

89 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.