Tre kvinner som står med tre barn

CARE er en utviklings- og nødhjelpsorganisasjon

Vi kjemper for fattige kvinners rettigheter og for at alle skal leve verdige liv. Med din støtte bekjemper vi fattigdom gjennom å støtte kvinners kamp for likestilling. Når kvinner blir hørt, blir samfunnet mer bærekraftig.​​

​CAREs filosofi handler om å skape varig endring der samfunnene får hjelp til å hjelpe seg selv. Slik blir man mindre avhengig av bistand i fremtiden. Vi bidrar også med livsviktig nødhjelp når katastrofer og akutte situasjoner rammer.

Les de sterke historiene:

Flere kvinner sitter ute

300 000

jenter og kvinner nådd direkte med programmer i 2021

307 000

mennesker fikk tilgang til nødhjelp i 2021

92 %

av innsamlede midler går til formålet

Ved samarbeid med kvinner arbeider CARE for å få til bærekraftig endring. Vi gir dem kunnskap, styrke og muligheter til å klare seg selv.