To kvinner som holder hver sin mobiltelefon, den ene kvinnen har et barn på armen.

– Vi fikk ofte høre at prevensjon kunne gjøre at man ikke kunne bli gravid i fremtiden

Isabell, Solange og andre kvinner i landsbyen i Burundi manglet informasjon om prevensjon og seksuell helse, men med en mobiltelefon endret alt seg.

Myter, tabu og mangel på informasjon

Myter førte til at kvinner i landsbyen trodde de kunne bli sterile av prevensjon. De visste ikke hva som var årsaken til at de ble syke, og de fikk ikke den informasjonen og hjelpen de trengte.

– Før vi begynte å bruke SMS-tjenesten var det vanskelig å få slik informasjon eller hjelp. Enten fordi det var langt unna, eller fordi det kostet for mye å få hjelp, forteller Isabell.

Tabu knyttet til kropp, prevensjon og graviditet var tidligere også en stor utfordring for kvinnene.

– Før var ikke dette noe tema som skulle snakkes om. Selv om mange opplevde problemer, var det noe man ville holde skjult Isabell

Lærte om prevensjon via SMS-tjeneste

CARE og hjelpeorganisasjonen SaCoDe gir kvinner mer kunnskap om kvinnehelse, prevensjon og graviditet gjennom en SMS-tjeneste. Her kan også kvinnene sende spørsmål, om det er noe de lurer på eller om de trenger hjelp.

– Vi fikk ofte høre at prevensjon kunne gjøre at man ikke kunne bli gravid i fremtiden. Via SMS-tjenesten fikk vi vite at dette ikke stemte. Vi lærte at det fantes mange forskjellige metoder, og at det var mulig å gå til lege for å finne ut hvilken metode som ville passe best, forteller en av kvinnene.

Ung kvinne fra Burundi ser i kamera mens hun holder sin sønn på armen.
– Det nyttigste jeg har lært er om prevensjon, slik at jeg kan styre mer når jeg kan bli gravid, sier 20-år gamle Solange.

Tilgang på prevensjon er helt avgjørende

CARE arbeider for å gi kvinner som ønsker det tilgang til prevensjon, slik at de selv kan bestemme når de ønsker å få barn og hvor mange. Tilgang til prevensjon er helt avgjørende, da dette gir dem bedre mulighet til å ta utdanning, jobbe og ta vare på familien sin.

– Jeg har allerede to barn, men nå når jeg kan unngå ny graviditet får jeg bedre tid til å ta vare på meg selv og barna, forteller Solange.

– Det er vanskelig å jobbe når man alltid enten er gravid eller akkurat har født. Isabell

Spare-og-lånegrupper spiller en viktig rolle

CAREs spare- og lånegrupper er en viktig møteplass for mange kvinner i Burundi. Gruppene fungerer som en liten sparebank der kvinner kan spare og låne penger.

I tillegg til å gi kvinnene kunnskap, verktøy og mulighet til å tjene sine egne penger, er det også en viktig arena for å møtes og dele informasjon.

– Jeg noterer alltid det som kommer på SMS i notatblokken min, og deler med spare- og lånegruppen. Solange
Ryggen til kvinner som sitter i en ring. En av kvinnene snur seg mot kameraet.
Kvinnene i spare- og lånegruppa sitter i ring og snakker om utfodringer de har hatt på grunn av manglende informasjon. Solange forteller at det tidligere var vanskelig å snakke om kvinnehelse i gruppa, men at det har endret seg med SMS-tjenesten.

Håper at enda flere kvinner kan få hjelp

Isabell og Solange hadde en mobiltelefon som gjorde at de kunne få viktig informasjon på SMS, og dele med de andre kvinnene i spare- og lånegruppen. Dette har endret livene deres, men ikke alle er like heldige.

– Før var ikke prevensjon og reproduktiv helse temaer man snakket om. Selv om mange opplevde problemer, var det noe man ville holde skjult. Nå opplever vi at folk kommer til oss med spørsmål vi kan stille, forklarer Isabell.

Nå ønsker kvinnene i spare- og lånegruppen seg kun en ting: at enda flere kvinner skal få tilgang til den informasjonen de selv får.

– Mange har ikke mobiltelefon, og mange er heller ikke med i spare- og lånegrupper der disse tingene diskuteres. Det er viktig at det jobbes for å informere unge, men også for å gi mer kunnskap til foreldre. Isabell
Les mer om arbeidet vårt for kvinners rett til å bestemme over egen kropp.
Ved å gi din støtte kan vi hjelpe enda flere jenter som Isabell og Solange.
En gruppe kvinne sitter og holder hver sin mobiltelefon opp i lufta.

Gi flere kvinner som Isabell og Solange mulighet til å bestemme over egen kropp