– Jeg har blant annet fått informasjon om prevensjon. Det mest nyttige jeg har lært har vært å kunne styre mer når jeg kan bli gravid. Jeg har allerede to barn, men nå når jeg kan unngå ny graviditet får jeg nok tid til å både ta vare på meg og barna, forteller 20-år gamle Solange

– Vi fikk ofte høre at prevensjon kunne gjøre at man ikke kunne bli gravid i fremtiden

Isabell, Solange og andre kvinner i landsbyen manglet informasjon om seksuell helse, men med en mobiltelefon endret alt seg.

Myter førte til at kvinner trodde de kunne bli sterile av prevensjon, de visste ikke hva som var årsaken når de ble syke, og de fikk ikke den hjelpen de trengte.

– Før vi begynte å bruke SMS-tjenesten var det vanskelig å få slik informasjon eller hjelp. Enten fordi det er langt unna, eller fordi det koster for mye å få hjelp, forteller Isabell.

Får informasjon på SMS

CAREs spare- og lånegrupper er en viktig møteplass for mange kvinner i Burundi. Gruppene fungerer som en liten sparebank der kvinner kan spare og låne penger slik at de for eksempel kan lage sin egen arbeidsplass. Men i tillegg til å gi kvinnene mulighet til å tjene sine egne penger, er det også en viktig arena for å dele informasjon.

Dette gjør CARE

CARE og vår partnerorganisasjon SaCoDe gir kvinner mer kunnskap om kropp, kvinnehelse, prevensjon og graviditet gjennom en SMS-tjeneste. Kvinnene kan også sende spørsmål, om det er noe de lurere på eller om de trenger hjelp. De kvinnene som har mobil deler informasjonen med spare- og lånegruppen sin eller andre de kjenner.

I tillegg arbeider vi for å gi kvinner som ønsker det tilgang til prevensjon slik at de selv kan bestemme når de ønsker å få barn og hvor mange.

Isabell og Solange er to av kvinnene som hadde en mobiltelefon, som gjorde at de kunne få viktig informasjon.

– Jeg deler SMS-ene jeg mottar med spare- og lånegruppen min. Vi både sender spørsmål og mottar svar på SMS, forteller Isabell.

Kvinnne i spare- og lånegruppa sitter i ring og snakker om utfodringer de har hatt på grunn av manglende informasjon. Solange forteller at det tidligere var vanskelig å snakke om kvinnehelse i gruppa, men at det har endret seg med SMS-tjenesten.

Lærte om prevensjon

Kvinnene i spare- og lånegruppen forteller at informasjon og tilgang til prevensjon de nå har fått har gjort at de kan bestemme over egen kropp og at det har gitt dem bedre mulighet til å jobbe og ta vare på barna sine.
«Det er vanskelig å jobbe når man alltid enten er gravid eller akkurat har født.» Isabell
– Vi fikk ofte høre at dersom man brukte prevensjon kunne det gjøre at man ikke kunne bli gravid i fremtiden. De fortalte oss at dette ikke stemte. Vi lærte at det fantes mange forskjellige metoder, og at det var mulig å gå til lege for å finne ut hvilken som ville passe best, forteller en av kvinnene i gruppa.

Vil nå enda flere

Myter, tabuer og for lite informasjon knyttet til kropp, prevensjon og graviditet var tidligere en stor utfordring for kvinnene.

– Jeg noterer alltid det som kommer på SMS i notatblokken min. Hvis det er noe jeg ikke forstår svarer jeg på meldingen med et spørsmål om det jeg lurer på, sier Solange.

– Før var ikke dette noe tema som skulle snakkes om, selv om mange opplevde problemer var det noe man ville holde skjult. Nå opplever vi at folk kommer til oss med spørsmål vi kan stille, forklarer Isabell.

Og kvinnene i spare- og lånegruppen ønsker seg en ting: at enda flere kvinner skal få den informasjonen de selv får.

– Mange har ikke mobiltelefon, og mange er heller ikke med i spare- og lånegrupper der disse tingene diskuteres. Det er viktig at det jobbes for å informere unge, men også for å gi mer kunnskap foreldre.

Gi flere kvinner som Isabell og Solange mulighet til å bestemme over egen kropp