Aktuelle rapporter om likestilling i næringslivet

Her kan du finne et utvalg av rapporter CARE Norge har utviklet i samarbeide med næringslivet fra de siste årene.

Felles for rapportene er at de har satt fokus på SDG 5 og hvordan næringslivet kan fremme likestilling i sitt arbeid. ​

Kunstig intelligens, kjønn og helse

Hvordan sikre trygg bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten? Ny rapport gir svar.

Likestilling, en kritisk suksessfaktor i åpenhetsloven

Åpenhetsloven er norske bedrifters gullbillett for å sikre at de opererer bærekraftig både internt og i verdikjeden.

Hvordan fremme likestilling i verdikjeden?

Rapporten viser hvordan bedrifter ikke bare kan jobbe med likestilling internt, men også gjøre en forskjell gjennom leverandører. Rapporten er utviklet i samarbeid med Virke og PWC.

Smart å investere i likestilling

På oppdrag for CARE og Storebrand har PwC laget en rapport som viser at det er god business å investere i likestilling.

Vanskelig å sette sparepengene på likestilling

En ny undersøkelse bestilt av CARE og Finansforbundet, utført av PwC, viser stor variasjon i hvordan kapitalforvaltere vekter likestilling i investeringsbeslutninger, og få informerer om hvordan de måler og følger opp likestilling i porteføljeselskapene