CARE mener

Statsbudsjettet: Vi trenger bistand som takler kriser

Når verden står midt i en krise, er det ikke tid for å ha nok med oss selv.
Les mer

Likestilling er for viktig til å overlates til kvinner alene!

Ledere i næringslivet må bruke tiden til å fremme likestilling, ikke lede herreklubber
Les mer

Sats på kvinnene, Tangen

Økt likestilling er bra for den globale økonomien, og her kan Oljefondets arbeid sette en gullstandard.
Les mer

Vi er ikke bare noens datter. Vi er noen

Kjære jente, kjære dame, kjære kvinne.
Les mer

Oljefondet bør fremme likestilling

Likestilling er ikke nevnt med ett ord i Oljefondets ferske årsrapport. Det er på høy tid at forvalterne tar det inn i sine vurderinger.
Les mer

Likestilling skaper utvikling

Med dagens tempo vil verden oppnå økonomisk likestilling først i år 2277. Det taper alle på.
Les mer

Kvinnefiendtlig politikk

Kvinnefiendtlige holdninger finner i dag veien inn i internasjonale forhandlinger. Da må Norge være villig til å stå opp for å utgjøre en forskjell.
Les mer

Bistand virker

Skal vi løse verdens utfordringer og nå FNs bærekraftsmål må myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet spille på lag. Bistand er en del av løsningen.
Les mer

Brysomme kvinner i møte med motkrefter

Sterke krefter internasjonalt mobiliserer mot kvinners frigjøring. Kampen for kvinners rett til å bestemme over egen kropp er ikke over.
Les mer

Ebolautbruddet i Kongo bekymrer

Kombinasjonen av tiltagende konflikter og at folk er livredde for Ebola er en tikkende bombe i Kongo.
Les mer