CARE mener

Vi er ikke bare noens datter. Vi er noen

Kjære jente, kjære dame, kjære kvinne.
Les mer

Oljefondet bør fremme likestilling

Likestilling er ikke nevnt med ett ord i Oljefondets ferske årsrapport. Det er på høy tid at forvalterne tar det inn i sine vurderinger.
Les mer

Likestilling skaper utvikling

Med dagens tempo vil verden oppnå økonomisk likestilling først i år 2277. Det taper alle på.
Les mer

Kvinnefiendtlig politikk

Kvinnefiendtlige holdninger finner i dag veien inn i internasjonale forhandlinger. Da må Norge være villig til å stå opp for å utgjøre en forskjell.
Les mer

Bistand virker

Skal vi løse verdens utfordringer og nå FNs bærekraftsmål må myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet spille på lag. Bistand er en del av løsningen.
Les mer

Brysomme kvinner i møte med motkrefter

Sterke krefter internasjonalt mobiliserer mot kvinners frigjøring. Kampen for kvinners rett til å bestemme over egen kropp er ikke over.
Les mer

Ebolautbruddet i Kongo bekymrer

Kombinasjonen av tiltagende konflikter og at folk er livredde for Ebola er en tikkende bombe i Kongo.
Les mer

Likestilling kan bli motor for økonomisk vekst

Hvis næringsliv og investorer ønsker stabil vekst, bør de bry seg mer om likestilling og mangfold.
Les mer

Sivilsamfunnet er under press. Norge må bidra mer!

Sivilsamfunnet er under press verden over, og i mange land står flere tiår med framskritt i fare for å bli reversert.
Les mer

Fra ord til endring

Det internasjonale samfunnet har ikke lyktes med å beskytte kvinner mot kjønnsbasert vold i kriser og konflikt. Nå er det nok prat. Endring må til!
Les mer