Sammen skaper vi håp om en lysere fremtid

I en tid preget av kriser og konflikt er det lett å føle at alt er håpløst. Å gi håp til de som behøver det mest, er derfor viktigere enn noen gang.

En Verden i krise

Naturkatastrofer som følge av klimaendringer, pandemi, og effekten av krigen i Ukraina har hatt en alvorlig innvirkning på millioner av mennesker i 2022. Store problemer med forsyningskjeder og dramatisk økte matpriser har sendt oss inn i en global krise. Totalt er 828 millioner mennesker i verden rammet av sult.

Angola har vært gjennom den verste tørken på 40 år. I Mali har 7,5 millioner mennesker behov for humanitær hjelp. Og i Niger og Burundi er over 50 prosent av barn under 5 år underernærte. Listen over kjente og glemte kriser er uendelig lang. Og det rammer jenter og kvinner ekstra hardt.

– Norge har gitt milliarder av kroner i bistand over flere tiår og det hjelper ingen ting! Person i kommentarfeltet på Facebook

Vi hører deg! Du i kommentarfeltet som føler at alt er håpløst, og at ingenting nytter.

Men si det til Mushimiyimana (58) som nå har lært seg å lese og skrive. Til Hadiza som fikk oppfylt designerdrømmen og nå gir arbeid til andre. Til Hadjo som stilte til lokalvalg og vant. Og til Ortance som lærer ungdommer i landsbyen om seksualhelse og prevensjon, slik at de selv kan ta kontroll over egne liv.

Si det til Modoleire som ikke lenger blir slått av sin ektemann. Til Ukrainske Maria og datteren hennes Christina (4) som ble trygt tatt imot i Polen. Eller til Sabita og hennes nyfødte datter Ehani som reddet livet ved hjelp fra den CARE-opplærte jordmoren Arati.

Si det til de over 20 millioner menneskene som har kommet seg ut av fattigdom som følge av ferdigheter, kunnskap, selvtillit, nettverk og muligheter de har fått ved hjelp av Spare- og lånegrupper.

– Kan de ikke fikse sine egne problemer, slik vi i Norge har gjort? Person i kommentarfeltet på Facebook

CARE startet i kjølvannet av andre verdenskrig. Da var det Europa som sårt trengte støtte og norske familier mottok CARE-pakker med mat, klær, bøker og leker. 2022 var et tøft år, også for mange nordmenn. Men vi skal ikke glemme hvor heldige vi i Norge faktisk er.

Hvordan hadde vår hverdag sett ut om vi over mange tiår ble rammet av ekstrem tørke, jordskjelv, flom, matmangel, sykdom og konflikt? Og om hundretusenvis av flyktninger hadde migrert hit fra naboland, fordi tilstanden der er enda verre?

CAREs filosofi handler om å skape varig endring

CAREs filosofi handler om å skape varig endring ved å gi mennesker og lokalsamfunn verktøy og støtte til å klare seg selv slik at de blir mindre avhengig av bistand i fremtiden. Da er det en god investering å jobbe med kvinner og likestilling.

– Likestilling mellom kjønnene er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men nødvendig for å skape en fredelig, bærekraftig verden. Forente Nasjoner

Når jenter og kvinner ikke får gå på skole, ikke får sin stemme hørt og ikke får jobbe, går samfunnet glipp av nytenkning, arbeidskraft, inntekter og viktige kvinnelige rollemodeller. Hvis kvinner deltok i den globale økonomien på lik linje med menn, ville verdensøkonomien økt med 28 billioner dollar innen 2025.

Arbeid med kvinner skaper rett og slett positiv utvikling – ikke bare for dem selv, men for hele samfunnet.

Bli med på å skape en bedre og mer likestilt verden!

I 2021 nådde CARE Norge 477 000 kvinner og menn direkte med vårt arbeid for å sikre kvinners trygghet, rettigheter og muligheter. Dette er mye takket være støtte fra våre faste givere. Og vi ser at arbeidet nytter.

Selv om nyhetsbildet i stor grad har vært preget av negative trender de siste årene, finnes det heldigvis også flere lysglimt for likestillingen på det store plan. Her er noen av dem:

  • Jenter og kvinners deltagelse i utdanning har økt vesentlig de siste årene – deltagelse i grunnskole er tilnærmet likt mellom kjønn i de fleste regioner
  • I Tanzania får jenter nå lov til å komme tilbake til skole og fortsette utdanning etter graviditet
  • På Filippinene ble barneekteskap forbudt i 2022
  • I 2021 endret 23 land lovene sine for å styrke likestilling på det økonomiske området
  • Andel kvinnelige parlamentsmedlemmer i verden har aldri vært høyere, og flere land har for første gang fått kvinnelige statsledere de siste årene
  • Sierra Leone introduserte i 2022 en ny lov som skal sikre at minst 30 prosent av parlamentsmedlemmene er kvinner
  • I Mali sikter 300 kvinner seg inn på politiske stillinger som følge av CARE-initiativ (les mer om initiativet her)
  • Minst 155 land har vedtatt lover mot vold i hjemmet og 140 land har lover mot seksuell trakassering på arbeidsplassen
  • Abort er nå lovlig i Colombia, og Sierra Leone er også i ferd med å legalisere fri abort
  • Malta og Ecuador fjerner sitt totalforbud mot abort

Vi fortsetter kampen for en bedre og mer likestilt verden i 2023. Bli med da vel!

Bli fast giver i dag!

Som fast giver er du med på å skape en mer likestilt og rettferdig verden. Din støtte vil bidra til at kvinner, deres familier og lokalsamfunn kan komme seg ut av fattigdom og kriser.